Helvetica Inc.

#301 3-59-4 SENDAGAYA SHIBUYA-KU TOKYO 151-0051  JAPAN

 T.03-6826-4804  F.03-6826-4808